Tabellen under viser gjeldene reguleringsplaner og detaljreguleringer i Lund kommune fra medio1970. Tabellen er sortert på dato, der de nyeste planen kommer først. Dersom du klikker på planens navn får du opp kartet. Dersom du klikker på plantype, får du opp bestemmelsene.  Dersom du har problemer med å finne planen du er ute etter, kan du følge fremgangsmåten under:

1. Klikk her for å åpne et kart i en ny fane. 
2. Let deg frem til området du er interessert i. Dersom det er en reguleringsplan i området, så vil det være en blå sirkel merket med PlanID og navn. 
3. PlanID begynner alltid med årstall, så dermed er det lett å finne planen i tabellen. 

 

Stadfestet/ Egengodkj. Planid. Plannavn og større endringer (kart) Plantype (bestemmelser) Hovedformål (beskrivelse)
01.10.2020 2019002 Maritsbakken Klubben Reguleringsplan Hytter
14.03.2019 2018002 Gang- og sykkelvei, Lundestranda-Skåland Reguleringsplan Samferdsel
14.06.2018 2018001 Igletjørn kolonihager - Endring Reguleringsplan Hytter
13.09.2018 2017002 Hammeren Barnehage III Reguleringsplan Offentlig tj.
08.02.2018 2017001 Tripperåsen hyttefelt, endring Reguleringsplan Hytter
09.05.2019 2016005 Flomsikring av Moi Reguleringsplan Flomsikring
08.12.2016 2016004 Ualand sentrum, barnehage Reguleringsplan Offentlig tj.
11.05.2017 2016003 Haukenesodden hytte- og boligfelt Reguleringsplan Bolig/hytter
15.09.2016 2016001 Lundodden, Endring Reguleringsplan Bolig
08.05.2014 2013003 Kvitingen hyttefelt - gnr. 50, bnr. 2 Detaljregulering Hytter
05.12.2013 2013002 Skole- og idrettsområde, Moi Detaljregulering Offentlig tj.
20.06.2013 2013001 Omlegging av fv. 14, Ualand Detaljregulering Samferdsel
04.02.2013 2011001 Moi Kjøtt Reguleringsplan Bolig
14.04.2011 2010003 Bilstad Industri Reguleringsplan Næring
22.09.2011 2010002 Kiwi Moi, Haukland Reguleringsplan Forretning
26.05.2011 2010001 Eik sentrum - Boliger, gnr. 35, bnr. 57 m.fl. Eik Reguleringsplan Bolig
18.11.2010 2009005 Kryssutbedring E39, Råse Reguleringsplan Samferdsel
18.11.2010 2009004 Kryssutbedring E39, Heskestad Reguleringsplan Samferdsel
19.11.2009 2009003 Skarfjell - del av gnr. 8 bnr. 3 Reguleringsplan Hytter
19.11.2009 2009001 Solbjørg 8-2 Reguleringsplan Hytter
19.11.2009 2008007 Haukland øst - del2 Reguleringsplan Bolig
27.09.2012 2008006 Austra Lia, del 2 Reguleringsplan Hytter
23.04.2009 2008005 Holamoen, omlegging fv. 3 Reguleringsplan Samferdsel
20.11.2008 2008003 Moi Sentrum - Hammeren barnehage II Reguleringsplan Offentlig tj.
18.09.2008 2008002 Industri- og lagerområde, Ualand Reguleringsplan Næring
18.09.2008 2008001 Kristensen-tomta, Eik Reguleringsplan Bolig
19.11.2009 2007007 Fritidsboliger m.m. Surdalsåsen Reguleringsplan Hytter
28.02.2008 2007006 Fv 1, del 2, Poddetjørn Liland Reguleringsplan Samferdsel
20.11.2008 2007005 Krysningsspor på Ualand stasjon Reguleringsplan Samferdsel
13.06.2007 2007004 Fylkesvei 1 Liland - Skåland Reguleringsplan Samferdsel
02.04.2009 2007003 Moi sentrum - Nystedveien 16Reguleringsplan Reguleringsplan Bolig
26.04.2007 2007001 Omlegging av Fylkesvei 1 Moi sentrum Reguleringsplan Samferdsel
23.11.2006 2006002 Austra Lia, Åvedal - Endring Reguleringsplan Hytter
26.04.2007 2006001 Friluftsområde Bringedal Reguleringsplan Friluft
14.09.2006 2004002 Moi sentrum, Nysted, gnr 27, bnr 75 Reguleringsplan Bolig
02.09.2004 2004001 Brudesvingen boligfelt Bebyggelsesplan Bolig
17.06.2004 2003003 Ljosli hyttefelt Reguleringsplan Hytter
28.10.2004 2003002 Sandsmark Hyttefelt, erstatter disp.plan 1972 Reguleringsplan Hytter
27.02.2003 2002004 Industriområde Holamoen Reguleringsplan Næring
27.02.2003 2002002 Gang- og sykkelvei, Haukland Reguleringsplan Samferdsel
25.04.2002 2002001 Lerkelia Reguleringsplan Bolig
20.09.2001 2001004 Handeland Hill, gnr 31, bnr. 2 Bebyggelsesplan Hytter
21.11.2002 2001003 Sundmyr Hyttefelt, rev. 16.11.2004 Reguleringsplan Hytter
21.11.2002 2001002 Østrem gnr. 42, bnr. 2 Reguleringsplan Hytter
20.09.2001 2001001 Botnestølen Hyttefelt gnr 42, bnr 5, 9, 13 og gnr 44, bnr 2 Reguleringsplan Hytter
22.02.2001 2000004 Byggefelt Ualand- utvidelse Reguleringsplan Bolig
13.12.2001 2000002 Haukland Øst Reguleringsplan Bolig
22.06.2000 2000001 Fv.13 Ualand x E39 Ualand Reguleringsplan Samferdsel
14.12.2000 1999002 Moi Sentrum, Myrbekken Reguleringsplan Bolig
15.04.1999 1999001 Del av Gnr. 45, bnr. 3, Ytre Sandstøl Bebyggelsesplan Hytter
18.06.1998 1998002 Hyttefelt Kjellesvik gnr 13, bnr 5 Haukenes, endret: 10.06.2002, 28.08.2008 Reguleringsplan Hytter
22.06.2000 1998001 Solbjørg gnr 8,bnr 2 Øygarden Reguleringsplan hytter
20.06.1996 1996001 Nytt Liv Senter for Frelsesarmeen Reguleringsplan Offentlig tj.
25.12.1994 1994003 Jernbane i Drangsdalen Reguleringsplan Samferdsel
25.01.1995 1994002 Hyttefelt Skjerpe gnr 67, bnr 5 Reguleringsplan Hytter
22.06.1994 1994001 E – 18, strekning v/ Drangsdalen Reguleringsplan Samferdsel
12.03.1993 1993002 Langhus Bebyggelsesplan Hytter
28.06.1990 1990001 Eide Reguleringsplan Bolig
21.02.1991 1989001 Steine gnr 82, bnr 21,23,26,30 Reguleringsplan hytter
22.06.1994 1986002 Prestegarden, endret: 22.06.1994 Reguleringsplan Offentlig tj.
12.02.1987 1986001 Stranda, endret: 25.04.1991, 22.06.1994 Reguleringsplan Bolig
07.07.1986 1983005 Eik Sentrum, endret: 26.4.1989, 14.12.2000 Reguleringsplan sentrum
25.06.1985 1983004 Rasmussen Industri Reguleringsplan Næring
13.05.1985 1983003 Eikeland/Leidningshaugen. Endret: 25.04.2002 Reguleringsplan Bolig
23.05.1985 1983002 Moi Sentrum. Endret: 28.10.1987, 24.04.1997 Reguleringsplan sentrum
06.07.1982 1981005 Boligfelt. Ualand Reguleringsplan Bolig
29.04.1983 1981004 Haukland Industri. Endret: 17.09.1987, 28.02.1990, 26.10.2006, 24.03.2011 Reguleringsplan Næring
01.10.1982 1981003 Haukland Vest Reguleringsplan Bolig
10.11.1981 1981002 Ualand Sentrum, endret: 17.06.2003 Reguleringsplan sentrum
29.04.1983 1980001 Åvedal Hyttefelt gnr 7, bnr 1. Endret: 26.04.1989 R Reguleringsplan Hytter
28.02.1977 1976002 Godlåsen Reguleringsplan Bolig
22.02.1976 1976001 Lundestranda III Reguleringsplan Bolig
13.03.1973 1972001 Lundestranda II Reguleringsplan Bolig
03.02.1972 1970001 Haukland I Reguleringsplan Bolig