Nyttig å vite:

  • Alle har en psykisk helse
  • Psykisk helseproblemer forekommer i alle aldre og alle befolkningsgrupper
  • Psykiske plager og lidelser vil ramme cirka halvparten av befolkningen i løpet av livet.
  • God psykisk helse kjennetegnes ved trivsel og opplevd mestring og mening med tilværelsen.
  • Det er menneskelig, naturlig og helt normalt at man periodevis har det vanskelig med tanker og følelser. Om det er sorg, sinne, nedstemthet, depresjon, angst eller annet.
  • Tidlig kontakt med helsevesenet kan redusere plager og skadevirkninger.

 

 

*noen av aktivitetene vi tilbyr har egenandel