Skolen har i dag 58 elever fra 1. til 7. klasse, delt i fire basisgrupper. Det er ansatt åtte lærere og tre assistenter. Skoledagen starter kl. 08.00 og slutter 13.25 alle dager med unntak av onsdag som avsluttes 12.30.

Skolen fikk navnet sitt etter Jacob Kielland, bror til dikteren Alexander L. Kielland og kunstmaleren Kitty Kielland. Jacob Kielland  var sokneprest i Lund på slutten av 1800-tallet. Han kjøpte et jordstykke på Eik i den hensikt at det skulle bygges skole her. Kommunen overtok tomta gratis, og skolen sto ferdig i 1882. 

Visma

Lund skolene bruker Visma Flyt Skole sin foresattapp.
For deg som foresatt vil Visma Flyt Skole bety at du nå har ett system å bruke i din kommunikasjon og samhandling med skolen og SFO.

Vi anbefaler alle å laste ned appen Visma Min Skole – for foresatte, til sin smarttelefon trykk her.

I appen kan du bl.a. motta og sende meldinger til skolens ansatte og SFO, registrere fravær, besvare samtykker og mye mer.

VIKTIG: Visma Flyt skole skal brukes i kommunikasjon mellom skole og hjem, og erstatter sms og e-post.
Nå kan en lett få kontakt med alle foresatte via Visma.

Visma Flyt skole bruker ID-porten til pålogging.