Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Administrasjon


Sentraladministrasjonen vil si folkevalgte organer og kommunedirektørens stab. Staben er en intern serviceenhet som utfører følgende tjenester.

Økonomiforvaltning:
Leder utarbeidelsen av kommunens økonomiplan (fireårsbudsjett) og årsbudsjett, fører regnskap og utbetaler lønn, fakturering, innfordring og innkjøp. 

Personaladministrasjon:
Administrerer personalarkivet, fører fraværsstatistikk, arbeider med helse, miljø og sikkerhet (HMS), personalsaker og bistår etatene i deres personalarbeid.

Informasjon og mottak:
Driver kommunens IKT-system (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Staben leder også den eksterne informasjonsvirksomheten i form av hjemmesiden på internett og sosiale media. 
 

gears  686316  1920