Vi har som mål at både brukere og foresatte skal oppleve trygghet og trivsel under avlastningsoppholdet. På denne siden finner du ut hva du bør/må vite før avlastningsoppholdet starter.

Det er Lund kommune, helse og omsorg, som har ansvaret for drift av Bo og avlastning. Konstituert avdelingsleder i Haukland bofelleskap er Christiane Galdal tlf 95700261

Avlastningsenheten består av stue, spisestue, kjøkken, to bad og 3 soverom.

 

Vår hovedoppgave

Å ta godt vare på barna/ungdommene og gi dem en meningsfull fritid.

Barna/ungdommen skal:

- Glede seg til å komme hit.

- Bli sett og lyttet til.

- Få gode opplevelse her.

- Bli ivaretatt ut fra egne behov for omsorg, pleie, aktivitet, hvile, utvikling og trivsel.

- Føle fellesskap med de andre brukerne og de ansatte.

- Lære seg ADL ferdigheter.

Foreldrene skal:

- Være trygge på at barna/ungdommene har det bra i sikre omgivelser.

- Vite at barna/ungdommene får den nødvendige omsorg, ernæring, personlig pleie og fysisk aktivitet.

- Vite at de får være med på aktiviteter og sosiale tiltak.

- Vite at de får oppleve glede, nærhet og mestring.

- Oppleve en god dialog med de ansatte og føle at deres ønsker blir tatt på alvor.

Hvem er brukerne ved avlastningsenheten?

Avlastningen gis til foresatte som har ett særlig tyngende omsorgsarbeid for brukere med sammensatte funksjonsvansker. Boligen har kapasitet til å ta imot 2-3 brukere per døgn avhengig av hjelpebehovet til brukerne som er på avlastning. Noe som i praksis kan bety at de med størst omsorgsbehov vil bli prioritert plass.

Tilbudet er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 første ledd nr 6, boktsav d , Lov om pasient- og brukerrettigheter §2-8.

Det vil ved oppstart bli utdelt et informasjonsskriv. Dette informasjonsskrivet vil fortelle litt om hva vi gjør og hva dere som pårørende må gjøre for at tilbudet skal bli best mulig for brukerne.

Kort om inntaksrutiner

- Alle som vurderer muligheten for å benytte seg av tilbudet kan ta direkte kontakt med konstituert avdelingsleder for Haukland bofelleskap, Christiane Galdal.

- Formell søknad om avlastning sendes til Haukland bofelleskap v/ Christiane Galdal, som videre kontakter inntaksteamet.

- Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

- Søknaden blir saksbehandlet - dette kan innebære hjemmebesøk/samtale med søker.

- Søknad om avlastning kan også søkes via samordningsportalen.

- Endelig vedtak fattes av vedtaksansvarlig i inntaksteamet som består av Helse og Omsorgssjef, Virksomhetsleder Haukland bofelleskap og eventuelt primærkontakt.

- Dersom opphold blir innvilget, vil vi ta direkte kontakt med familien for ett nytt møte – på dette møte planlegger en sammen hvordan avlastningstilbudet i Haukland bofelleskap skal være, når og hvordan oppstart skal skje osv.

Vi ønsker å ta imot ett barn/en tjenestebruker vi ”kjenner”, og da ønsker vi å bli kjent med foreldrene først. Det er også viktig for barnet/brukeren at dere har ”sjekket ut” at Haukland bofelleskap er ett trygt sted å være. Det er familien som vet best hvordan oppstarten bør være for at den skal bli vellykket.