Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Haukland Bofellesskap

Bo og avlastning består av to driftsenheter, et bofellesskap og en avlastningsbolig. Avlastningsenheten gir avlastning for foreldre til barn/ ungdom med ulik grad av funksjonshemming.
Bo enheten gir daglig veiledning og bistand til mennesker med ulike grader av funksjonshemming, dette i bofellesskapet, men også i boliger utenfor bofellesskapet.

Hos oss jobber både høyskole/ universitetsutdannede, ansatte med faglig relevant videregående utdanning og assistenter.

Boligen er døgnbemannet.

Vårt hovedmål på Haukland Bofellesskap, er at alle skal får leve ett selvstyrt, meningsfylt og verdig liv.

 

Formell søknad om tjenester kan søkes om via søknadsskjema på kommunens hjemmeside.

hands  2847508  1920

Aktuelt