Nyttige linker

Acos møteportal  Logg inn med bank ID. 

Du har kun tilgang til de utvalgene du er medlem av.

Oversikt over alle råd og utvalg finner du her:  Politisk organisering

 

Ønsker du å lære mer om det å være folkevalgt? Eller trenger du en oppfriskning på hvordan møter gjennomføres, hva som er lov og ikke:

Delegeringsregelement 

KS folkevalgtprogram

 

Har du utgifter på grunn av ditt verv? Her finner du regler for hva du kan få igjen.

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

Skjema som benyttes: Reiseregningsskjema , Tapt arbeidsfortjeneste

Sendes til politisk sekretariat eller postmottak@lund.kommune.no