Nyttige linker

Acos møteportal  Logg inn med bank ID. 

Du har kun tilgang til de utvalgene du er medlem av.

Oversikt over alle råd og utvalg finner du her:  Politisk organisering

 

Ønsker du å lære mer om det å være folkevalgt? Eller trenger du en oppfriskning på hvordan møter gjennomføres, hva som er lov og ikke:

Delegeringsregelement 

KS folkevalgtprogram

 

Har du utgifter på grunn av ditt verv? Her finner du regler for hva du kan få igjen.

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

Utbetaling av møtegodtgjørelser skjer 3 ganger i året.

Januar – april: utbetaling 12. mai 

Mai – august: utbetaling 12. september 

September – desember: utbetaling 13ende lønns kjøring i desember (slutten av måneden)

 

Skjema som benyttes for ander utgifter: Reiseregningsskjema , Tapt arbeidsfortjeneste

Leveres disse inn før måneds slutt, utbetales disse den 12. i påfølgende måned.

 

Sendes til politisk sekretariat eller postmottak@lund.kommune.no