Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koordinerende enhet

På denne siden har vi samlet informasjon for deg som kan ha behov for langvarige og koordinerte tjenester. Under finner du en forklaring på ulike begreper som du finner igjen på siden. 

Koordinator:

En koordinator skal sørge for at helse- og omsorgstjenestene fra de forskjellige instansene koordineres. Koordinator skal være i løpende i kontakt med de som er involvert i oppfølgingen av brukeren, og skal sikre at informasjon til brukeren/pårørende er god. Koordinator skal hjelpe bruker/pårørende til aktivt å medvirke i egen prosess og sikre fremdrift i en ansvarsgruppe, og i en eventuell individuell plan.

Individuell plan:

En individuell plan er et verktøy for samordning av helse- og omsorgstjenester. Planen er en kontinuerlig prosess hvor brukerens egne mål og verdier skal være det styrende. En Individuell plan skal være et verktøy for å koordinere tilbudet til den enkelte.

Ansvarsgruppe:

En ansvarsgruppe er en gruppe fagfolk som sammen med bruker og/eller pårørende arbeider tverrfaglig for å samordne tiltak rundt bruker mot felles mål. Ansvarsgruppen skal sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester, og ha et helhetlig fokus på livssituasjonen til den det gjelder jf. Retningslinjer for ansvarsgrupper.

Samarbeidsmøter:

Tverrfaglige samarbeidsmøter hvor møtene har ikke er noe fast hyppighet, men avholdes ved behov. Møtet ledes av den/de som har tatt initiativ til møtet og som har satt opp saksliste. Enhetens ledelse må være kjent med møtet.

Klikk her for å lese en brosjyre om individuell plan og koordinator funksjonen

 

hands  2847508  1920

Aktuelt