Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, kan gi deg som foresatt verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet ditt har, hvilke signaler det gir og hva du kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Trygghetssirkelen er en illustrasjon av forholdet mellom barnet og foreldrene (se illustrasjon under) hvor en tar utgangspunkt i at barnet har 2 ulike tilknytningsbehov: behovet for støtte til utforsking og behovet for nærhet. Foreldrene skal være barnets trygge base som det utforsker ut ifra ved at foreldrene “passer på meg, hjelper meg og viser glede når vi er sammen”. Videre skal foreldrene være barnets trygge havn som er der når barnet søker nærhet, slik at barnet opplever å bli beskyttet, trøstet, vist godhet for og får hjelp til å organisere følelsene sine.

COS P.jpg

Målet med kurset

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

Kurset vil foregå på helsestasjonen eller på skolen.

I kurset snakker vi om:

· Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.

· «Være sammen» i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.

· Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.

· Vanskelige situasjoner. Dere foreldre vil få noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom å være tydelig og samtidig være god forelder.

· Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli «større» enn nødvendig. Dere foreldre vil få noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Kurset går over 8 ganger av ca 2 timers varighet. Det vil bli brukt undervisningsfilmer hver gang.

Ønsker du/dere å delta på kurs, ta kontakt med Tina Rosenblad (helesesykepleier Nygård barneskole) på mobil 489 576 27 eller Sylvia Imhof (ledende helsesykepleier) på mobil 489 576 34.