Før søknad og før igangsetting av byggearbeid, må følgende være på plass:

  • Planene legges frem for oppvekst og kulturetaten. Anlegget må være en del av kommunens kulturplan for å være søknadsberettiget. Dette kan du søke om når som helst på året, og det er en fordel at er på plass i god tid før søknadsfristen 01. november (denne skal legges ved søknad om spillemidler). 
  • Eie eller leie forhold av eiendommen må være på plass.
  • Det er viktig at man ikke igangsetter byggingen eller prosjektet før det foreligger en idrettsfunksjonell forhandsgodkjenning, da dette vil være avslagsgrunn.  

Når de tre overforstående punkter er på plass er du/dere søknadsberettiget. Gå inn på kulturdepartementet sin hjemmeside i linken under for innsending av søknad, fyll ut og husk alle vedlegg:  https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for søknad om spillemidler til Lund kommune er 01. november hvert år.