Før søknad og før igangsetting av byggearbeid, må visse vilkår oppfylles i henhold til bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Bestemmelsene finner man her… (ekstern lenke). Man vil samme sted også finne flere veiledere som er nyttige når det gjelder forskjellige typer idrettsanlegg. 

Når dokumentasjon at man oppfyller vilkårene er på plass så er man søknadsberettiget. Gå inn på kulturdepartementet sin hjemmeside i linken under for innsending av søknad, fyll ut og husk alle vedlegg:  https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Søknadsfrist

Søknadsfrist for søknad om spillemidler til Lund kommune er 01. november hvert år.