Samfunnsdel

Kommuneplanen ser 12 år frem i tid og er administrasjonens viktigste styringsverktøy. Planen setter overordnede mål og strategier for kommunen. Den danner grunnlaget for politiske og administrative valg innenfor planperioden. Kommuneplanens samfunnsdel viser en retning for kommunen i vår nære framtid og danner utgangspunkt for hvordan vi skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Klikk her for å se Lund kommunes samfunnsdel

Arealdel

I kommuneplanens arealdel fastsetter kommunestyret hva som er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjoner som gjelder i planområdet gjennom areal formål, hensyns soner og generelle og formåls tilknyttede planbestemmelser og retningslinjer.

Lund kommune er nå i gang med å oppdatere kommuneplanens arealdel. 

Klikk her  for å se kommuneplanens arealdel 2013-2025.