Det er Tina Rosenblad som har ansvar for helsestasjonsoppfølgingen av barn til nye bosatte flyktninger i kommunen.