Helsesykepleiere på skolene vaksinerer etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram, utfører og følger opp vekt/lengdemålinger i tråd med helsedirektoratets anbefalinger, deltar i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter hvor det er behov, er koordinatorer og ansvarlig for Individuelle Planer for barn med langsvarige og sammensatte behov, deltar i ulik undervisning etter forespørsel og ønsker fra skolene, bistår som helsefaglig ressursperson inn i skolene og følger opp enkeltelever ut ifra fremkomne behov.

 

Helsesykepleiere ved de enkelte skoler er fordelt følgende:

Nygård barneskole: Vivi Østrem (3 dager i uken)

Heskestad skule: Sylvia Imhof (1 dag i uken)

Kjellands Minde skole: Therese Hinderaker (1 dag i uken)

Lund ungdomsskole: Laila Hamre (2 dager i uken)