Kommuneergoterapeut:

Solvangveien 1B, 4460 MOI

Ergoterapeut Kjell Nesgård
Tlf: 51404814
E-post: kjelln@lund.kommune.no

 

Kommunefysioterapeut:

​Solvangveien 1B, 4460 MOI

Ingebjørg Teistedal Gjøtterud
Tlf: 51404817
E-post: ingebjorg@lund.kommune.no

 

Private fysioterapeuter med driftstilskudd:

 

Moi fysikalske Institutt 

Nedre Stranda 38, 4460 Moi

Fysioterapeut Jonny Andersen
Tlf: 51 40 16 33   
E-post: mfi@moi-fys.no 
Åpningstider: Mandag - torsdag 0800 - 1600. Fredag stengt.

 

Lund fysioterapi

Øyevollveien 2 - 4460 Moi

Fysioterapeut Tonje Urstad
Tlf: 909 17 041
E-post: tonjeurstad.tu@gmail.com

Fysioterapeut og manuellterapeut Ronny Risnes
Tlf: 476 33 597
E-post: lundfysioterapi@stretsj.no

 

 

Helprivat fysioterapeut:

I tillegg har vi en Fysioterapeut som jobber helprivat -dvs. uten kommunal driftsavtale: Det er ofte kortere ventetid, men konsultasjonen koster mer. Du betaler ikke bare en egenandel, men hele konsultasjonen selv. Frikort gjelder ikke her.

 

Helland fysioterapi & trening

Lund Næringshage - Stasjonsveien 7, 4460 Moi

Fysioterapeut Eivind Helland
Tlf. 974 14 074,
E-post: hellandfysioterapi@outlook.com