Ann Elizabeth Gray
Leder for psykisk helsetjeneste
Psykiatrisk sykepleier
TLF:  478 01 333
Mail: ann@lund.kommune.no 

 

Elise Marie Eidem
Psykiatrisk sykepleier
TLF: 488 97 326
Mail: elise.eidem@lund.kommune.no 

 

Bodil Rusdal 
Kontaktperson for aktivitetssenteret 
Aktivitør/ Miljøarbeider 
TLF: 917 88 527 
Mail: bodil.rusdal@lund.kommune.no 

 

Christiane Bowitz
Miljøterapeut/vernepleier
TLF: 456 34 543
Mail: christiane.bowitz@lund.kommune.no 

 

Tina Rosenblad 
Gestaltterapeut/ helsesykepleier
Barn og unge/Flyktninger
TLF: 99087871
Mail: tina.rosenblad@lund.kommune.no 

 

Ingebjørg Senum  
Sosionom/ Ruskonsulent 
TLF: 459 71 157 
Mail: ingebjorg.senum@lund.kommune.no

 

Ida Mariann Vestbøstad 
Miljøterapeut
TLF: 917 00 451 
Mail: ida.vestbostad@lund.kommune.no

 

Aina Skåland
Miljøarbeider med videreutdannelse
TLF: 940 24 014
Mail: aina.skaaland@lund.kommune.no 

 

 

 

Trenger du noen å snakke med?

Legevakta: ……………………………………………...…116117

Hjelpetelefonen for Mental helse:……………..116123

Alarmtelefonen (for barn og unge):…………...116111

Psykiatrisk akutt team (Dalane):…………....91651005

Kirkens SOS:………………………………….……… 22400040