Ann Elizabeth Gray
Leder for psykisk helsetjeneste
Psykiatrisk sykepleier
TLF:  478 01 333
Mail: ann@lund.kommune.no

 

Elise Marie Eidem
Psykiatrisk sykepleier
TLF: 488 97 326
Mail: elise.eidem@lund.kommune.no

 

Jorunn. R. Norheim
Leder for aktivitetssenteret
Hjelpepleier med videreutdanning i psykiatri og fysisk aktivitet som behandling
TLF: 917 88 527
Mail: jorunn@lund.kommune.no

 

Ranita Hansen
Miljøterapeut/vernepleier
TLF: 456 34 543
Mail: ranita.hansen@lund.kommune.no

 

 

Trenger du noen å snakke med?

Legevakta: ……………………………………………...…116117

Hjelpetelefonen for Mental helse:……………..116123

Alarmtelefonen (for barn og unge):…………...116111

Psykiatrisk akutt team (Dalane):…………....91651005

Kirkens SOS:………………………………….……… 22400040