Flyktningtjenesten.

Nav bosetter og har ansvar for introduksjonsprogrammet for flyktninger. 

Det er periodevis behov for flere boliger/leiligheter, ta kontakt med NAV Lister om du har en bolig/leilighet å leie ut. Mobil: 90 10 89 96

Det er behov for frivillige til ulike oppdrag. Ta kontakt med Lund frivilligsentral - 47 27 83 00