For å søke om ledsagerbevis:

  • Besøk kommunens hjemmeside (skjema) for å søke
  • Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.
  • Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
  • Ledsagerbeviset gjelder i alle kommuner som har innført ordningen.
  • Flyselskapene godtar ikke ledsagerbevis. Hos VY gjelder egne regler. Enkelte private kulturarrangører godtar ordningen.
  • Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis

Hvem kan søke:

Dersom du har en funksjonsnedsettelse som vil vare over tid (vanligvis i mer enn to år) og trenger ledsager for å kunne delta i blant annet kulturaktiviteter på like vilkår med andre, kan ordningen være aktuell for deg.

Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose du har, som avgjør om du fyller vilkårene for å få kortet.

Hvordan søke:

Søknad om ledsagerbevis sendes kommunen du bor i.

Det kreves at du legger ved passfoto med søknaden, samt legeerklæring.

Søknadsskjema klikk her, eller du kan finne det på skjemaoversikten
på hjemmesiden.

Hvem kan være ledsagere:

Du bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager.

Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt.

Ledsager får ikke godtgjørelse med mindre det inngår i en annen avtale, for eksempel i et oppdrag som støttekontakt.

Hvor kan jeg bruke kortet:

Ledsagerbevis gjelder i hele landet, ikke bare i kommunen du bor i.

Det gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det stedet eller arrangementet du vil besøke.

I kommuner som ikke har innført ordningen med ledsagerbevis, er det få arrangører som aksepterer kortet.

Kommunen vil vanligvis vite om hvor kortet kan brukes i egen kommune og ofte i nabokommuner og i fylket.

Noen steder er merket med "Ledsagerbevis aksepteres"-skilt, men ikke alle.

Ledsagerbevis er en norsk ordning. Du kan ikke regne med at kortet blir akseptert i utlandet.