Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien er et overordnet styringsdokument som skal sikre at alle ansatte får en felles forståelse for hvordan vi må spille på lag for å utvikle Lund kommune som arbeidsgiver og organisasjon. Strategien kan brukes som en drivkraft for å få til nødvendige endringer, med mål om å ha en god organisasjonskultur og best mulig utførelse av vårt samfunnsoppdrag.

Klikk her for Arbeidsgiverstrategi