Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SFO

Skolefritidsordning

Ordningen er et omsorgs- og fritidstilbud for elever i 1. – 4. klasse

NYTT FRA HØSTEN 2024:
Elever på 1., 2., og 3. trinn gis gratis kjernetid i SFO (12 timer) dersom søknad om SFO plass er mottatt innen søknadsfristens utløp 1. mars.

 

NYGÅRD BARNESKOLE
Åpningstider: Fra kl. 06.30 – 08.20 og fra skoleslutt til kl. 15.45. SFO Nygård tilbyr 2 uker sommeråpent på SFO.
Sommeråpen SFO og åpen SFO på planleggingsdager, høstferie og vinterferie er åpen for alle elever ved grunnskolene i Lund kommune.

KIELLANDS MINDE SKOLE
Åpningstider: Fra kl. 06.30 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 15.45 dersom minst 5 barn.

HESKESTAD SKULE
Åpningstider: Fra skoleslutt til kl. 15.45 dersom minst 5 barn.

Elever som har plass i SFO beholder plassen til den blir sagt opp skriftlig, ellers opphører plassen automatisk etter 4. klassetrinn. Endringer fra 01.08. må meldes innen 15/2 (eget skjema).

Aktuelt