Du er velkommen til å ta kontakt uansett hva det er som opptar deg

Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Tema som kan være aktuelle å ta opp på helsestasjon for ungdom:

 • spørsmål om kroppen
 • problemer å¨skolen
 • konflikter i familien
 • om du er ensom
 • om du er trist
 • parforhold
 • røyking
 • mobbing
 • graviditet
 • prevensjon
 • seksualitet
 • angst/stress
 • rus/rusmidler
 • kjønnssykdommer
 • personlige problemer
 • kjønn, legning og identitet
 • vold, seksuelt misbruk o.l.
 • slanking/spiseforstyrrelser

Ungdom og seksualitet

Ungdomstiden er preget av forandringer. En endres og går i fra å være barn til å bli voksen. 

Kroppen endres, følelsene og tankene endres. Et økt fokus på seksualitet er normalt.
Har du spørsmål om sex- sjekk ut denne siden her.

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. På deres chat kan unge over hele landet snakke med kvalifisert helsepersonell om sex, seksualitet og seksuell helse. Her finner du link til nettsidene.

Sex og samfunn

Forelskelse

Hva vil det si å være forelsket? Forelskelse kan oppleves veldig forskjellig. Det kan være at en blir veldig sjarmert av et annet menneske, eller at en ser opp til en annen. Det kan være at en ikke klarer å slutte å tenke på personen og at en lengter å være nær. Det går an å bli veldig glad i en annen person uten at en har lyst til å ha sex. Noen ganger kan det være veldig forvirrende og vanskelig å være forelsket, som regel er det en veldig god følelse. Forelskelsen kan få en til å gjøre ting som en aldri ville gjort ellers. Noen ganger går forelskelse fort over.

Er du forelsket og ikke følelsen blir gjengjeldt, er det viktig å ikke presse seg på. Noen opplever å bli tvunget av en annen til å gjøre ting de ikke vil. Hvis noen har behandlet deg på en måte som du ikke likte, er det viktig å fortelle om det til noen som du stoler på! Det er ulike måter man kan bli krenket på. Du kan ha blitt krenket eller utsatt for et overgrep helt uten at noen har tatt på deg. Det kan f.eks. være sexpress, at du har fått stygge kommentarer eller meldinger med stygt innhold.

Du bestemmer over din egen kropp. Ingen skal få gjøre noe med kroppen din som du ikke vil selv. Du kan utforske din egen seksualitet når du er alene. Det er helt vanlig og bra å bli kjent med sin egen kropp. Men når du lar andre ta del i din seksualitet, enten dere snakker om sex, eller du tar på andre og lar andre ta på deg, er det lurt å være forsiktig.  Er du sikker på at dette er noe også den andre vil? Har den andre fått mulighet til å si nei hvis den ikke ønsker å ta del i dette?

Seksuell lavalder

Den seksuelle lavalder i Norge er 16 år. Det betyr at den som har seksuell omgang med noen under 16 år, kan straffes med fengsel inntil 6 år.  Den seksuelle lavalderen skal beskytte barn mot å bli utsatt for seksuelle overgrep fra voksne. Den skal også beskytte barn og unge mot å ha sex før de selv føler de er klare for dette. Les mer om hva barneombudet sier om den seksuelle lavalder.

 

Prevensjon

Det å unngå en uønsket graviditet kan spare både deg, partneren din og omgivelsene dine for store utfordringer. I Norge er aborttallene for gruppa 13- 18 år nå rekordlav. Vi tror at det til dels skyldes en økt bruk av langtidsvirkende prevensjonsmidler som spiral, og p-stav.

Det finnes også mange jenter som bruker p-piller, p-stav eller hormonspiral for å kontrollere sterke menstruasjonsplager.

For guttene er det fortsatt bare et prevensjonsmiddel tilgjengelig, nemlig kondom. Fordelene med kondom er at det er lett å få tak i, og at det er det eneste prevensjonsmiddelet som faktisk beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer.

For jentene er det flere alternativer.

Les mer på helsenorge sine nettsider om prevensjon

Likeså på sex og samfunn sine nettsider. 

 

Vold og overgrep

Hva er vold? Det er viktig å kjenne til grensene og om det er vold du opplever.

Mange barn og ungdom lever med vold og overgrep i familien, fra kjæresten eller fra andre. Men det er ikke alltid de tenker på dette som vold. Det viktig å vite om det er vold du opplever.

Vi tenker ofte at vold først og fremst er fysiske handlinger, som for eksempel slag og spark. Vold er også psykisk, materiell, seksuell eller latent vold.

Vold er forskjellige handlinger som har til felles at de kan skremme, krenke eller skade en annen person, og få han eller henne til å endre atferden sin på grunn av frykt for represalier.

På ung.no leser du mer om vold.

Hjelpetelefoner

Av og til kan det være vanskelig å snakke om vanskelige ting med personer som en allerede kjenner eller har en relasjon til. Vanskeligheter kan også dukke opp utenom kontortider. Da kan du henvende deg til noen av hjelpetelefonene, som også har taushetsplikt:

Alarmtelefon for barn og unge tlf 116111

Kors på halsen tlf 800 333 21

Ungdomstelefonen tlf 400 00 777

Psykisk helse og rus

Alle ønsker et godt liv. Alle ønsker mestring, aksept og anerkjennelse. Det er en del av menneskenes grunnleggende behov. I dagens samfunn kan det være et sterkt press på å være vellykket. 

Ingen har bare gode dager. Liver består av oppturer, glede og gode følelser, men også av nedturer, sorg, tap, sinne og ensomhetsfølelse. 

Det er naturlig at følelsene svinger. I ungdomsårene svinger det mer enn ellers. Det kan allikevel hende at håndtering av livet og vanskelige følelser kan bli så krevende at en trenger hjelp. 

Dersom du kjenner at du ikke fungerer slik som du gjorde tidligere, og at vonde følelser og hendelser i livet går ut over fungering over tid, bør du snakke med noen. Det kan være lærere, foreldre, helsesykepleier eller andre.

Dersom en kjenner seg utenfor, eller trist, kan det føre til at en kan takke ja til tilbud om rusmidler. Det handler ofte om et forsøk på selvmedisinering, et forsøk på å håndtere livet. Men det kan også handle om at en er nysgjerrig på virkninger, eller at en vil være en del av gjengen, blir utsatt for press eller ikke har mot til å takke nei.

Rus kan medføre en mengde ulemper. Ta kontakt med helsesykepleier, foreldre, lærer, fastlege eller andre voksne dersom du får utfordringer i forhold til rus.

Her leser du mer om følelser og psykisk helse

Ung.no skriver også mer om rus

Vold og overgrep. Informasjon til barn og unge

Visste du at en av ti barn og unge har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep? På nettsiden  Jeg vil vite kan du lære om hva vold og seksuelle overgrep er og hva du bør gjøre dersom du, eller noen du kjenner, er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. 

Det er viktig å si  fra til en voksen!

Mange barn tror at de voksne vet alt som skjer med barna. Men det er ikke alltid at de voksne skjønner når barn har det vondt. Derfor er det viktig å si i fra til en voksen om du opplever noe vondt. Du kan snakke med helsesykepleier på skolen din, læreren din, rådgiveren på skolen eller en annen voksen du er trygg på.

Hos Barnevernet eller på Helsestasjonen i Lund møter du voksne som hører på deg og som ønsker å hjelpe deg.

Dersom du er redd eller i  akutt fare: 

Da kan du ringe Politiet - på telefon 02800 eller på nødtelefon 112 eller 
Barnevernet på telefon 51 46 84 00  i  kontortid eller 40 03 45 73 (barnevernsvakten)  utenom kontortid,

og de vil hjelpe deg videre. 

Du kan også ringe anonymt til Alarmtelefonen for barn og unge på tlf. 116 111. Telefonen er åpen hele døgnet og gratis. Nedenfor finner du en liten film om hva som skjer når du ringer alarmtelefonen: 

 

 

Barn som pårørende

Det lanseres nå en helt ny nettside for unge pårørende. Nettsiden driftes av stiftelsen pårørendesenteret.

 

Når noen i familien har en helseutfordring blir alle påvirket. Ved å snakke om det vonde er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer. På denne nettsiden finner en mye fin informasjon og korte filmsnutter. 

Denne nettsiden, ungepårørende.no  er spesielt for deg som synes det er vanskelig at noen nær deg har det vondt. Den er laget for og med barn som pårørende fra 7 til 18 år.

Snurr på hjulet og velg alderen din, så får du tilpasset informasjon.

Alle som svarer på chat, telefon og andre henvendelser er fagpersonell med taushetsplikt.