Skape.no

Skape leverer veiledning og opplæring for gründere i Rogaland. Skape eies av Rogalands 23 kommuner, Fylkesmannen i Rogaland sin landbruksavdeling og Rogaland fylkeskommune. Sist nevnte er også administrativ ansvarlig for Skape. Skape har kontor på Bryne, Haugesund, Innovasjonsparken Stavanger og hos Rogaland Fylkeskommune sin sentraladministrasjon.

Fra 1. august 2020 inngår Lund kommune og Skape et tettere samarbeid, og alle som ønsker råd om å starte en bedrift kan kontakte Skape. Tilbudet gjelder også de som nylig har etablert sin egen bedrift. Det er viktig for Lund kommune at de som er nyetablerte, eller de som vurderer å starte for seg selv, har et sted å henvende seg.

Skape tilbyr hjelp både i form av individuell veiledning og vurdering av din forretningsidé, og ulike kurs for etablerer (se kurskalender). 

Vi anbefaler alle som går med et ønske om å starte egen virksomhet (eller nettopp har startet opp) å ta direkte kontakt med skape.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til skape.

 

Altinn

På altinn finner du nyttig informasjon for deg som ønsker å starte og drive bedrift.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan bidra med blant annet rådgivning, finansiering, kurs og nettverk.

Mer informasjon finner du på hjemmesidene til Innovasjon Norge, alternativt kan du kontakte dem pr tlf.