Hva er Hverdagsrehabilitering ?

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset (inntil 4 uker) intensiv og målrettet rehabilitering i eget hjem, rettet mot personer som har opplevd et funksjonsfall etter sykehusopphold, rehabiliteringsopphold , korttidsopphold og sykehjem.
 

 

Hva kan teamet hjelpe deg med?

Vi kan kartlegge og hjelpe deg tilbake til en bedre hverdag med målrettet trening. Vi kommer hjem til deg og sammen legger vi en plan og følger denne i ca 4 uker.

Hvem kan søke:

Du som har vært innlagt pga skade / sykdom, eller har hatt et brått funksjonsfall etter skade/ sykdom.

Kriterier for tjenesten :

Tjenesten er for alle bosatt i Lund Kommune, som er motivert for veiledning og trening i eget hjem.
Bruker må være motivert til egen innsats.

Hvordan søke?

Du kan ringe Teamet : 477 60 558
Du finner søknadskjema på Lund Kommune sin hjemmeside, klikk her .
Pårørende kan hjelpe deg å søke.
Tjenesten er gratis!