Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon 0-5

Velkommen til helsestasjonen i Lund. 
Helsestasjonen sin oppgave er å drive et helsefremmende og forebyggende arbeid. Her møter du helsesykepleiere, familiekonsulent, lege og fysioterapeut. 

Med helsefremmende arbeid forstås tiltak som skal bedre forutsetningene for god helse og ta sikte på å fremme trivsel, velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger mennesker utsettes for i dagliglivet.

Med forebyggende arbeid forstås tiltak som rettes mot å redusere sykdom eller skader, og/eller risikofaktorer som bidrar til dette.

Baby