De yngste barna uttrykker ønske og behov for kontakt med deg på ulike måter i takt med sin egen utvikling. Et nyfødt barn viser sin måte for kontakt og behov gjennom kroppsbevegelser, lyder og ansiktsuttrykk.  

Barnet trenger at du tolker signalene og at du «svarer» på en god måte. Mange venter spent på det første smilet, det første ordet eller de første stegene. Vær tålmodig - de kommer når barnet er klart.

Ved å trykke på linkene kan en lese mer om barns utvikling de første leveårene. 

Barnets utvikling 0-4