I dag har så å si alle foreldre en smarttelefon og ett nettbrett. Derfor er det viktig at en har fokus på og er bevisste på ens egen bruk og barnas bruk av skjerm. Det kommer mer og mer forskning på skjermbruk. Denne forskningen sier at mobilbruk hos foreldrene kan skade samspillet med barnet.

En kan videre lese om små barn og skjermbruk på bufdir sine nettsider

Her finner du en film om hvordan mobilbruk påvirker samspillet med barnet