Brannsikkerhet og melding om utendørs brenning

Regler som gjelder i hele Norge

Det er forbudt å gjøre opp ild utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann, jf. forskrift om brannforebygging § 3.
Ved utendørs brenning kreves det en spesiell aktsomhet og at man tar nødvendige forholdsregler for å hindre uønsket antennelse og spredning:

 • Sørg for god avstand til brennbart materiale, som for eksempel bygninger og vegetasjon
 • Ta hensyn til værforholdene (vindstyrken, vindretningen samt tørre perioder)
 • Ha tilstrekkelig vann tilgjengelig, skulle det bli behov for å slokke
 • Oppgjort ild må aldri forlates før den er fullstendig slokket


I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bål forbud i hele Norge. Da er det ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, som for eksempel der det har vært mye nedbør over lang tid og på tilrettelagte bål- og grillplasser.

Dersom skogbrannfaren er høy kan brannsjefen legge ned totalforbud mot utendørs brenning. Da er det ikke tillatt å gjøre opp ild utendørs i det hele tatt.
Grilling i egen hage er likevel tillatt, så lenge en passer godt på. Informasjon om totalforbud formidles i lokale medier.

 

 • Utendørs brenning, unntatt grilling og kaffebål, skal meldes til nød sentral brann før brenning. Klikk her for å komme til skjemaet. 
 • Brenning må skje før mørkets frembrudd. Dette er på grunn av at det fra avstand er vanskelig å se om flammene kommer fra et bål eller en reell brann, noe som kan føre til unødig bekymring i befolkningen og unødige utrykninger

Område brenning

 • Det er alltid den som antenner ilden som er ansvarlig for brenningen.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
 • Område brenning skal meldes via skjema for utendørs brenning, eller meldes inn til Stig Skåland på telefon 94 89 10 26 (vakttelefon). 
 • Sørg for god avstand til brennbart materiale, som bygninger og vegetasjon.
 • Ta hensyn til vind og tørre perioder. 
 • Unngå røyk som kan være til sjenanse for mennesker og dyr. 
 • Ha tilstrekkelig med slokke vann tilgjengelig.
 • Brenning må skje før mørkets frembrudd. Dette er på grunn av at det fra avstand er vanskelig å se om flammene kommer fra et bål eller en reell brann.
 • Store bål skal være slokket før mørkets frembrudd.
 • Område brenning og brenning av store områder bør være slokket før mørkets frembrudd. 
 • Før du forlater plassen slukk bålet og rydd etter deg.