Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått endra personlighetstrekk
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg i hverdagen

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner og pårørende kan ta kontakt
 • Helsepersonell
 • Fastleger

Hvorfor er demensutredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Vurdering av medisiner, som kan bedre hverdagen
 • Legge til rette hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende
 • Få hjelp til riktig tid

 

Hukommelsesteamet kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale
 • Kartlegging av behov for hjelp til pårørende og pasient
 • Hjelpemidler som støtter hukommelsen, og bidrar til økt sikkerhet i hjemmet
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell
 • Oppfølging min. 1 gang pr. halvår, eller oftere ved behov

Andre tilbud til personer med demens:

 • Dagsenter – Hagestuå
 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Pårørendemøte 1 gang i halvåret