Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trygt og godt barnehage miljø

Et trygt og godt barnehagemiljø innebærer at barn blir møtt med tillit og respekt. Barnehagen anerkjenner barndommens egenverdi og arbeider kontinuerlig for å fremme helse, trivsel og glede i lek og læring. Barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

 Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Ansatte i barnehagen skal støtte barnas sosiale utvikling og arbeide for å skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser.

 Plan for trygt og godt barnehagemiljø 2021-20125 Lund kommune

Aktuelt