Trygghetsalarm

En trygghetsalarm bidrar til at brukeren kan få nødvendig hjelp ved for eksempel et uhell eller øyeblikkelige situasjoner som kan oppstå i hjemmet. Trygghetsalarmen skal kun brukes ved behov for akutt hjelp, som for eksempel et fall på gulvet, hvor brukeren ikke klarer å komme seg opp igjen på egenhånd.

For at alarmen skal kunne fungere, er brukeren avhengig av å ha dekning. Dersom strømmen går har den batteritid som er holdbar i 24 timer. Trygghetsalarmen skal fungere som normalt når strømmen er tilbake.

Når trygghetsalarmen utløses går kontakten til et responssenter i Nord Norge, HT-safe. De utreder eventuell hendelse og kontakter hjemmetjenesten, slik at de kan komme ut å hjelpe hvis det er behov for det. Dersom en bruker er uheldig å komme borti alarmknappen, men ikke trenger hjelp, forklarer en dette i samtalen med HT-safe. De avbestiller da alarmen.

Tilbudet om trygghetsalarm blir belastet med en egenandel på kr 280.- per måned, som inkluderer leie av utstyr og driftskostnader. Kommunen skal ikke tjene penger på tjenesten, beløpet vil derfor evalueres årlig.

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men et kommunalt tiltak.

For å søke om trygghetsalarm bruker man skjemaet "Søknad om helse- og omsorgstjenester". Klikk her for å komme til søknadssenteret.