Skolen er en fådelt barneskole med elever fra 1. - 7. trinn. 
Skolekretsens målform er bokmål. Skolen ble bygget på slutten av 80-tallet. Den stod ferdig og ble tatt i bruk høsten 1990. Skolen ble altså 30 år høsten 2020.
Den gamle skolen i bygda lå på Heskestad ( nærmere bestemt på Eide). Den het da Heskestad skule.
Da skolen flyttet til nye bygninger på Ualand beholdt den likevel navnet "Heskestad skule".
Også da en gikk over fra nynorsk til bokmål for noen år siden beholdt en navnet Heskestad skule - selv om navnet er på nynorsk.

Visma

Lund skolene bruker Visma Flyt Skole sin foresattapp.
For deg som foresatt vil Visma Flyt Skole bety at du nå har ett system å bruke i din kommunikasjon og samhandling med skolen og SFO.

Vi anbefaler alle å laste ned appen Visma Min Skole – for foresatte, til sin smarttelefon trykk her.

I appen kan du bl.a. motta og sende meldinger til skolens ansatte og SFO, registrere fravær, besvare samtykker og mye mer.

VIKTIG: Visma Flyt skole skal brukes i kommunikasjon mellom skole og hjem, og erstatter sms og e-post.
Nå kan en lett få kontakt med alle foresatte via Visma.

Visma Flyt skole bruker ID-porten til pålogging.