FAU

Alle foreldre som har barn i skolen , er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg FAU, FAU fungerer som et styre for foreldrerådet og er talerør i samarbeid med skolen.