Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NAV

NAV Lund har kontorer i Rådhuset, og gir tilgang til kommunale og statlige arbeids- og velferdstjenester på ett sted.

NAV Lund yter råd og bistand etter Lov om sosiale tjenester i NAV, rusoppfølging, rekruttering og arbeidsformidling, bistand til de som faller ut av arbeidsmarkedet, sysselsetting, flyktning tjeneste og introduksjonsordningen for bosatte flyktninger, bostøtte, samt lån og tilskudd gjennom Husbanken.

https://www.nav.no/no/person

Nav logo

Aktuelt

20210622_142134

Avslutning for Vivi

Fredag 25. juni hadde Vivi Østrem sin siste arbeidsdag etter 30 år som helsesykepleier i Lund kommune. Hun overtok i 1981 etter ”søster” Hanna, og har...