Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NAV

NAV Lund har kontorer i Rådhuset, og gir tilgang til kommunale og statlige arbeids- og velferdstjenester på ett sted.

NAV Lund yter råd og bistand etter Lov om sosiale tjenester i NAV, rusoppfølging, rekruttering og arbeidsformidling, bistand til de som faller ut av arbeidsmarkedet, sysselsetting, flyktning tjeneste og introduksjonsordningen for bosatte flyktninger, bostøtte, samt lån og tilskudd gjennom Husbanken.

https://www.nav.no/no/person

Nav logo

Aktuelt

Korona test

Testing av Covid-19 i Lund

Ønsker du å teste deg for covid-19? Ta kontakt med Lund Legesenter på 51 40 47 60 for å bestille tid.

Blomst

Anbefalte retningslinjer for besøk i omsorgsboligene.

Som følge av utviklingen av COVID-19 den siste tiden, både i Norge og i utlandet vurderes risikoen for smittespredning derfor til å være ytterligere forhøyet enn tidligere. Lund omsorgssenter åpner opp for besøk fra 10/8, men med nye anbefalinger for besøk i omsorgsboligene under tak. Vi oppfordrer besøkende til å ta hensyn til disse anbefalingene.

coronavirus-4914028_1920

Innskjerpede smittevernsrutiner ved besøk på Lund sykehjem

Som følge av utviklingen av COVID-19 den siste tiden, både i Norge og i utlandet, vurderes risikoen for smittespredning derfor til å være ytterligere forhøyet enn tidligere. Lund omsorgssenter åpner opp for besøk, men med nye og innskjerpede besøksrutiner på sykehjemmet. Disse er gjeldende fra i dag 10/8.