Kontakt oss

Åpningstider i publikumsmottaket:

Tirsdag: kl. 1200- 1400

Torsdag: kl. 1200- 1400

 

Du kan også komme i kontakt med oss utenom åpningstider:

Kontakt oppnås gjennom dialog i aktivitetsplan direkte til veileder, eller chat og «skriv til oss» på www.nav.no. Ved behov kan det avtales time for samtale.
Har du ikke mulighet til å henvende deg i digitale kanaler kan du levere søknader eller beskjeder i postkassen utenfor NAV-kontoret utenom åpningstider,

eller ringe kontaktsenteret 55 55 33 33 og be om en avtale. Veileder kaller inn til avtale uavhengig av åpningstid så har du avtale må du bruke ringeklokke.

På grunn av stor pågang på kontaktsenteret, ber vi om at de digitale kanalene brukes fortrinnsvis.

Vis smittevernhensyn når du møter ved NAV Lund.

 

Søknad om sosialhjelp

  • Dersom du oppfyller vilkårene i "Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen" og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.
  • Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, så som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.
  • Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har.
  • Økonomisk stønad kan gis i kombinasjon med råd og veiledning om egen økonomi
  • Det kan søkes om tilskudd til fritidsaktiviteter og utstyr til barn og ungdom i lavinntektsfamilier.
  • Noen kommuner har husleietak etter hvordan livssituasjonen din er. Hvis du trenger hjelp til dekning av husleie, ta kontakt med NAV i kommunen før du signerer kontrakten.

Søknadskjema

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten.

Nav bosetter og har ansvar for norsk opplæring og introduksjonsprogrammet for flyktninger. 

Det er periodevis behov for flere boliger/leiligheter, ta kontakt med NAV Lister om du har en bolig/leilighet å leie ut. Mobil: 90 10 89 96

Det er behov for frivillige til ulike oppdrag. Ta kontakt med Lund frivilligsentral - 47 27 83 00