Den psykiske helsehjelpen er variert og består av både kortidsintervensjoner rettet mot milde og moderate psykiske helseutfordringer og mer langvarige.

Bistand gis både i hjemmet og gjennom samtaler på kontor. Ulike aktivitets tilbud får du gjennom aktivitetssenter på ”Huset i Moi sentrum”.

Kurs i metoder og teknikker for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger kjøres jevnlig.                     

 

  • Fast kontaktperson
  • Råd og veiledning
  • Kartlegging og vurdering.
  • Hjelp til videre henvisning til spesialisthelsetjenesten i samarbeid med kommunepsykolog/fast lege.
  • Samtaler
  • Tankevirus kurs
  • Kurs i depresjonsmestring (KID)
  • Kurs i mestring av belastning (KIB)
  • MI (Motiverende Intervju)
  • Tilbud om foreldrerådgivning (TIBIR). Et tilbud til familier med barn i alderen 3 -12 år. Målet er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt, samt å utvikle barns positive atferd.

 

 

Aktivitetssenteret

Mandag 10.00 - 14.00

Tirsdag 18.00 - 20.00

Torsdag 10.00 - 14.00

På aktivitetssenteret holder vi fokus på fysisk aktivitet som behandling. Tilbudet tilpasses individuelt etter en kartlegging. Her arbeider vi med formgivning, trim og utflukter , lager mat og informerer om nytteverdien av et godt kosthold. Vi har ulike kurs og gruppetilbud som holdes av personal med utdannelse innen gruppebehandling for mennesker med psykiske lidelser.

 

Hus kor: i samarbeid med Kulturskolen Onsdager kl 11.50 -12.50.               

 

Trenings tilbud:

Idogo trening: Torsdager: kl 11.30 – 12.00

Styrketrening på HSK: Onsdager kl 13.00 -14.00

Svømming: Mandager kl 14.00 -15.00

Toppturer: Siste torsdag i måneden. Avreise fra Moi sentrum kl 0900. 

 

Livskvaliteten blir bedre med fysisk aktivitet på grunn av økt psykisk velvære og bedre fysisk helse. Vi har personal som følger opp og gir faglig veiledning og tilrettelegging.

 

*noen av aktivitetene vi tilbyr har egenandel