Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Det skal være godt å vokse opp i Lund. Vi vil at alle barn og unge skal trives og oppleve god læring og utvikling.

Noen ganger oppstår utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en arbeidsmodell som skal sikre at barn, unge og familier som lever i vanskelige livssituasjoner fanges opp tidlig og får riktig og helhetlig hjelp. 

Lund kommune er i startfasen med BTI arbeidet. Det vil blir lagt ut mer informasjon på nettsidene våre etter hvert.

team  386673  1920

Aktuelt

gutt-bruker-helsestasjontjenester-pa-helsenorge

Digihelsestasjon

Helsestasjonstjenester på Helsenorge https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjonstjenester-pa-helsenorge.no/