Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Trafikksikker kommune - Januar

Et enkelt varsel kan være nok til å distrahere deg i hundrevis av meter og øker risikoen for en ulykke med 66%.


januar

Brøyting og strøing

Utfordrende vinter for våre gode brøytemannskaper

Dette skulle vært en Massey, men den er ihvertfall rød.

Melde feil på gatelys

Vi minner om at alle innbyggere selv kan melde feil på gatelys via egen portal på internett. Se under for link og sti. 

child-g5574789d5_1920

Har du rotter på eiendommen?

Det er smågnagerår i år. Det er kommet meldinger om rotter flere steder i kommunen. Alle har ansvar for å forebygge forekomst av skadedyr. (Forskrift om skadedyrbekjempelse: § 2-1 Alle har en plikt til å forebygge forekomsten av skadedyr.)

rat-g6eae8e5be_1280

Røykvarslerdagen.

I Lund kommune har det de siste fem årene vært 5 boligbranner. Røykvarsleren redder liv. Test røykvarslerne og bytt batteri ved behov på røykvarslerdagen 1. desember. 

smoke-ga9e51ebcb_1280

Avsporing ved Heskestadvatnet

Et godstog er sporet av ved Heskestadvannet. Området er farlig å ferdes i. Gamleveien blir sperret på ubestemt tid. 

railway-tracks-g14db37a9d_1920

Solceller

Solceller anses i utgangspunktet ikke søknadspliktig iht. plan- og bygningsloven. Men dersom huset er verna gjennom reguleringsplan, kulturminneplan eller på annen måte, blir montering av solceller i de fleste tilfeller søknadspliktig. Selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt, oppfordrer vi om å informere om tiltaket til evt. naboer.

solselle

Lav vannstand i Lundevannet

I løpet av inneværende uke vil Lundevannet senkes til kote 45.00

DJI_0052