Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Overvåking av vassdrag i Lund kommune

I mai starter Dalane vannområde en overvåking av flere innsjø- og elveforekomster for forsuring og/eller eutrofiering i Lund kommune. 

Blomst og vann

Melding om igangsetting av planarbeid

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 § gir Arkit Arealplan AS med dette melding om oppstart av følgende reguleringsplanarbeid: Detaljregulering landingsbase Slettevoll gnr. 12, bnr. 1. PLANID 2024001

Kart planområde

Fugleinfluensa påvist i Lund kommune

Det er påvist fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Lund kommune. Det er innført soner med tiltak for å hindre videre smitte.

Kyllinger

Veien til Rusdal er nå åpnet

Lund kommune oppfordrer til minst mulig ferdsel langs Rusdalsvannet så lenge det er rødt farevarsel for skred. 

Skred