Hva gjør vi

 • En del av Lund kommunes lavterskeltilbud for alle innbyggere fra 18 år og oppover.
 • Et tverrfaglig team bestående av ansatte med bred erfaring og kompetanse innen psykisk helsearbeid.
 • Et hjelpetilbud til voksne med ulike former for psykiske lidelser, psykiske vansker eller livs kriser.
 • Et gratis* lavterskel tilbud med stort fokus på forebyggende helsehjelp på et tidlig tidspunkt.

 

Nyttig å vite:

 • Alle har en psykisk helse
 • Psykisk helseproblemer forekommer i alle aldre og alle befolkningsgrupper
 • Psykiske plager og lidelser vil ramme cirka halvparten av befolkningen i løpet av livet.
 • God psykisk helse kjennetegnes ved trivsel og opplevd mestring og mening med tilværelsen.
 • Det er menneskelig, naturlig og helt normalt at man periodevis har det vanskelig med tanker og følelser. Om det er sorg, sinne, nedstemthet, depresjon, angst eller annet.
 • Tidlig kontakt med helsevesenet kan redusere plager og skadevirkninger.

 

*noen av aktivitetene vi tilbyr har egenandel

Hva kan psykisk helsetjeneste tilby

Den psykiske helsehjelpen er variert og består av både kortidsintervensjoner rettet mot milde og moderate psykiske helseutfordringer og mer langvarige.

Bistand gis både i hjemmet og gjennom samtaler på kontor. Ulike aktivitets tilbud får du gjennom aktivitetssenter på ”Huset i Moi sentrum”.

Kurs i metoder og teknikker for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger kjøres jevnlig.                     

 

 • Fast kontaktperson
 • Råd og veiledning
 • Kartlegging og vurdering.
 • Hjelp til videre henvisning til spesialisthelsetjenesten i samarbeid med fastlege.
 • Samtaler
 • Tankevirus kurs
 • Kurs i depresjonsmestring (KID)
 • Kurs i mestring av belastning (KIB)
 • MI (Motiverende Intervju)
 • Tilbud om foreldrerådgivning (TIBIR). Et tilbud til familier med barn i alderen 3 -12 år. Målet er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt, samt å utvikle barns positive atferd.

 

Aktivitetssenteret

Mandag 10.00 - 14.00

Tirsdag 18.00 - 20.00

Torsdag 10.00 - 14.00

På aktivitetssenteret holder vi fokus på fysisk aktivitet som behandling. Tilbudet tilpasses individuelt etter en kartlegging. Her arbeider vi med formgivning, trim og utflukter , lager mat og informerer om nytteverdien av et godt kosthold. Vi har ulike kurs og gruppetilbud. Ta kontakt med personal på mobil 917 88 527 for mer informasjon.         

 

Trenings tilbud:

Trim i speilsalen på “Huset”: Torsdager: kl 11.30 – 12.00

Styrketrening i Lundbadet: Onsdager kl 13.00 -14.00

Lundbadet/trim i vann: Mandager kl 14.00 -15.00

Toppturer: Siste torsdag i måneden. Avreise fra Moi sentrum - ved næringshagen kl 0900. 

Livskvaliteten blir bedre med fysisk aktivitet på grunn av økt psykisk velvære og bedre fysisk helse. Vi har personal som følger opp og gir faglig veiledning og tilrettelegging.

 

*aktivitetene vi tilbyr har egenandel

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er et nettbasert mestringsverktøy til hjelp ved psykiske lidelser. Det er basert på metoden veiledet selvhjelp.

Det er altfor mange med en psykisk lidelse som mangler tilgang til psykisk helsehjelp.

Vi jobber for at flere skal få god behandling på et tidligere tidspunkt.

Det finnes bedre ting å gjøre enn å vente…

For å få tilgang til verktøyene trenger du en tilgangskode. For å få en slik tilgangskode må du kontakte psykisk helsetjenesten i kommunen.

Assistert Selvhjelp og effekten er best for de fleste når verktøy gjennomgås med oppfølging av fagpersoner. Kan være over telefon eller fysisk oppmøte på kontor.

Det tilbys 8 forskjellige mestringsverktøy:

 • Perfeksjonisme
 • Eksponering
 • Bedre selvfølelse
 • Bekymringer
 • Stress og belastning
 • Søvnvansker
 • Depresjon
 • Angst

Mestringsverktøyene gir mulighet for å komme raskt i gang med effektiv behandling og praktiske øvelser. Du kan jobbe med oppgaver i fred og ro og når det passer best for deg. Mestringsverktøyene er enkle å bruke, og alltid lett tilgjengelig på nett. Det kreves kun grunnleggende datakunnskaper, og det er mulig å bruke både mobil, nettbrett og datamaskin. Mestringsverktøyene inneholder kunnskap, praktiske ferdigheter og teknikker for å mestre psykiske utfordringer.

Kontakt

Ta kontakt med Ann ( 47801333) eller Ida (91700451) for tildeling av kode. 

https://assistertselvhjelp.no/

Helse verktøy

Her finner du trygge, kvalitetssikrede helseverktøy som kan motivere og hjelpe deg. Mange nettkurs, apper og videoer kan du bruke helt fritt. Noen av verktøyene fungerer også som støtte og supplement til annen behandling.

Klikk her

Trenger du noen å snakke med?

Trenger du noen å snakke med?

Legevakta: ……………………………………………...…116 117

Hjelpetelefonen for Mental helse:………………..116 123

Alarmtelefonen (for barn og unge):………….….116 111

Psykiatrisk akutt team (Dalane):…………..……..91 65 10 05

Kirkens SOS:………………………………….……… ….22 40 00 40