Priser for hjemmehjelp / mat fra kjøkkenet / dagsenter / vaskeri

 

HO - Betalingssatser kommunale tjenester 2024[1].pdf