I Veteranplanen står det om veterankontakten:
"Kommunene har en felles veterankontakt. Denne koordinerer arbeidet i regionen etter denne planen, og kjenner til tilbud som veteraner og familier kan henvende seg til i kommunene og regionen". 

Veterankontaktens primæroppgave er å være kontaktpunkt for veteranen og veteranfamilien i møtet med kommunen, slik at spørsmål og behov blir møtt med forståelse og kompetanse.

Veteraner har som alle andre, ulike behov. Veterankontakten kan veilede og informere om de ressurser som finnes lokalt og nasjonalt.

Veterankontakt i Dalane er Leif E. Broch

Epost: leif.broch@eigersund.kommune.no

Telefon, arbeid: 51 46 80 23

Klikk her for å lese Veteranplanen

Forsvarets egen innsats for veteraner

 

Forsvaret har en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Forsvaret har et oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst. Noen tilbud og kontaktpunkter kan benyttes hele livet.

Her kan du få mer informasjon: https://forsvaret.no/veteraner

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier: Tlf 800 85 000, veteraner@mil.no

Forsvarets grønne linje, samarbeid med Kirkens SOS: Tlf: 800 30 445

Kontoret for psykiatri og stressmestring og Nasjonal militærmedisinske poliklinikk: Tlf: 230 97 930

Forsvarets veteransenter på Kongsvinger: Tlf: 628 20 100, veteransenteret@mil.no

Kameratstøttetelefonen Tlf: 800 48 500

Norges Veteranforbund: https://www.nvio.no/ Foreningen har lokallag for Rogaland med egne aktiviteter for målgruppen, post@rogaland.nvio.no