Miljøstasjoner i Lund

Lund kommune har en fast miljøstasjon i Malåna, en mobil på Eik og en mobil på Ualand

Åpningstidene finner du her.

Hageavfall

Hageavfall skal leveres hos Solbjørg Transport på Holamoen. 
Åpningstidene er onsdager mellom 12 og 17 og lørdager i partallsuker mellom kl 10 og 13. 
 
Det er gratis for private å levere hageavfall. 
 
Hageavfallet må kun inneholde materiale som kan kvernes og komposteres.  Trestammer over 10 cm i diameter inngår ikke som hageavfall.
 
Det gamle mottaket på Gursli er ikke lenger i bruk.