Konsekvensene av å oppleve vold eller seksuelle overgrep i barndommen kan være alvorlige. Mange utvikler psykiske og/eller fysiske helseplager. Å oppleve vold som barn gir også økt risiko for å bli utsatt for vold som voksen.

Opplever du å bli utsatt for vold eller er vitne til vold mellom andre mennesker, bør du oppsøke hjelp for å forsøke å få slutt på volden, eller for å motta hjelp for eventuelle skader du er påført. På helsenorge.no og bufdir sine sider kan en lese mer om vold og overgrep og hvor en kan henvende seg og få hjelp

 

Psykisk helse - vold og overgrep

Vold og overgrep mot barn og unge