Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Digitale læremidler og verktøy

Oppdatert tekst: 15.12.2023 TuridTB

Grunnlaget vi bruker for godkjenning tar utgangspunkt i vurderingen gjort av Osloskolen her: https://aktuelt.osloskolen.no/sok-i-digitale-laremidler-og-verktoy/?hitstoretrive=400 
Vi kontrollerer hver 3. måned om de har gjort endringer i deres vurderinger.   

Hver app som ønskes tas i bruk i Lund får en lokal vurdering av personvernombud, oppvekstrådgiver og IT. Det er bare de appene som er listet under menyen "Godkjente" på vår hjemmeside, som kan brukes i skolene i Lund.

Skal en app tas i bruk må skolen selv ta initiativ for å få den installert.

Hvordan kan en lærer ta i bruk en app som er godkjent i Lund:

  • Sjekker om den er godkjent i undermenyene på denne siden
  • Leser alle retningslinjene som ligger i beskrivelsen
  • Kvitterer ut for at det er lest og at retningslinjene følges.

Hva gjør en lærer hvis den ikke er godkjent i Lund, men godkjent i Oslo:

  • Tar kontakt med oppvekstrådgiver og ber om en lokal vurdering

IT/personvernombud kan vurdere om vi kan godkjenne den, men det er den enkelte etatsleder og brukere av appen som må stå ansvarlig for selve bruken og at eventuelle retningslinjer for bruk overholdes. IT/personvernombud tar kun stilling til om personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt i tilstrekkelig grad til at den kan godkjennes, og vi baserer oss på de vurderingene Osloskolen har gjort.  

Aktuelt