Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Digitale læremidler og verktøy

Oversikten tar utgangspunkt i vurderingen gjort av Osloskolen her; https://aktuelt.osloskolen.no/sok-i-digitale-laremidler-og-verktoy/?hitstoretrive=400 
Det kontrolleres hver 3. måned om det har skjedd endringer i vurderingen av en app.   

Ønsker du som lærer å bruke en app i undervisningen, sjekk oversikten. Er den godkjent står det gjerne angitt retningslinjer for bruken. Det er den enkelte lærer/skole sitt ansvar at retningslinjene overholdes.  

Dersom appen er godkjent: send en Ticket til IT der det bes om at det åpnes opp for nedlastning, dersom den ikke er åpen for nedlastning allerede. Dersom appen ikke allerede er vurdert, sendes en henvendelse via Ticket.  

Det er den som ønsker appen og skal bruke appen som må sende henvendelsen. IT/personvernombud kan vurdere om vi kan godkjenne den, men det er den enkelte etatsleder og brukere av appen som må stå ansvarlig for selve bruken og at eventuelle retningslinjer for bruk overholdes. IT/personvernombud tar kun stilling til om personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt i tilstrekkelig grad til at den kan godkjennes, og vi baserer oss på de vurderingene Osloskolen har gjort. Skal en app tas i bruk må skolen selv ta initiativ til det for å få den installert. 

Aktuelt

skolekort

Aktivere skolekort

Viktig at de har skolekortene med daglig til skolen, i tilfelle billettkontroll!