Beskrivelse av tjenesten

Dragonbox er et læremiddel innen matematikk, som skal gi rom for å diskutere og reflektere over ulike problemstillinger. Elevene kan også gjøre ulike interaktive oppgaver.

Dragonbox Skole er et læreverk for matematikk på 1.-4. trinn. Dragonbox består av lærebøker i tillegg til appen, og appen er et supplement til læreboka. Lærebøkene har også henvisninger til oppgaver elevene finner i appen.

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er vurdert i henhold til personvernrutiner, og kan benyttes i Lundskolene under forutsetning av at retningslinjene følges.

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er den enkelte lærer som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Feide benyttes for pålogging.

Læreren har en klassekode i Dragonbox som hver elevkonto knyttes til.  Eleven kan logge seg på etter at de er knyttet til en klassekode. Når eleven har logget seg på, huskes pålogging og tilhørighet slik at eleven slipper å logge seg på hver gang.

Hvem kan bruke tjenesten?

  • Elever
  • Lærere

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Disse feltene overføres fra Feide til Dragonbox:

  • Navn (userinfo-name)
  • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
  • E-post (email)
  • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
  • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu)

Det benyttes anonymisert brukerstatistikk for videreutvikling av produktet.

Betalingsmodell for tjenesten

Lund kommune har lisensavtale med DragonBox Norge og er lagret i Websak (samme dokument som databehandleravtale).

Lenke til personvernerklæring:

https://dragonbox.com/privacy-policy

Hvor lagres informasjon?

Informasjon lagres i EU.

Leverandør

Kahoot Dragonbox AS.

Underleverandører:

Heroku - EU. Skylagring og drift av løsningen.
DigitalOcean - EU. Skylagring og drift av løsningen.
OVH - EU. Drift av løsningen.
LogEntries - EU. Logging.

 

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Det er etablert databehandleravtale (punkt 13 i lisensavtalen) med DragonBox Norge og er lagret i Websak.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen.