Beskrivelse av tjenesten

Skolerom er et tverrfaglig verktøy for leseopplevelser. Alle tjenestens læringsressurser kan settes sammen til læringsstier, som kan deles med elever og andre lærere. 

Brukerne må logge på via Feide for å tilgang til tjenesten. Lærer har ikke tilgang til å hente ut data fra tjenesten.  

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er godkjent til bruk i Lundskolene under forutsetning av at retningslinjene følges. 

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Elev - kan se sin egen informasjon.
 • Faglærer/kontaktlærer - kan se informasjon om aktivitet for tilknyttede elever.

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

 • Brukere skal logge på via Feide. 
 • Tydelige retningslinjer for hvordan elevene skal bruke tjenesten. 

Roller tildeles basert på informasjon fra Feide.  

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Følgende informasjon lagres for å kunne importere klasser/grupper, elever og lærere, samt knytte brukere til riktig klasse/gruppe.

 • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
 • E-post (email)
 • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
 • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu)
 • Gruppemedlemsidentifikatorer (groups-memberids)
 • Andre gruppetilhørigheter (groups-other)
 • Tittel (userinfo-title)

 

Brukergenerert informasjon:

 • besvarelse av oppgaver i læringssti.
 • Lærerbruker kan hente inn tekst, lyd, bilder o.l. fra bibliotek i løsningen for å sette sammen læringsstier som tildeles til elevene. Det er kun lærer som har laget stien som har tilgang til informasjonen. 
 • Fritekstfelt/chat/kommunikasjonsfelt

Leverandør sletter informasjon om brukere dersom de ikke har vært aktive innen 450 dager.  

Betalingsmodell for tjenesten:

 • Betalt versjon. 
 • Elevene utsettes ikke for markedsføring. 

Lenke til personvernerklæring:

https://skolerom.no/personvernerklaering/

Hvor lagres informasjon?

 • Frankfurt og Stockholm

Leverandør:

 • Kommuneforlaget AS

Underleverandører:

 • Amazon Web Services, Frankfurt og Stockholm (datasenter for behandling og lagring)

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

 • Det er etablert databehandleravtale.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter:

 • Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen.