Beskrivelse av tjenesten

NRK Super brukes for å se norske pedagogisk oppbyggede TV-programmer som støtte for bokstavinnlæring, matematikkopplæring og å utvide ordforrådet til elevene. 

Det kreves ikke pålogging når man skal bruke tjenesten, og det skal ikke lagres personopplysninger om brukerne.  

Tjenesten er tilgjengelig på PC og CB som nettside. 

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er vurdert i henhold til personvernrutiner, og kan benyttes i Lundskolene under forutsetning av at retningslinjene følges.   

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Elever
 • Lærere
 • Andre ansatte

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt.

 • Pålogging: Brukerne skal ikke opprette brukerkonto for å ta i bruk tjenesten.
 • Elevene må få innføring i hvordan de skal bruke tjenesten og at dersom det etterspørres personopplysninger som navn, skal de skrive inn alias (for eksempel forbokstav eller fornavn).
 • Elevene må få beskjed om at de ikke skal legge inn noe annen informasjon.
 • Foreldre bør lese igjennom personvernreglene for tjenesten på denne siden: https://nrksuper.no/personvern. All data lagres lokalt på CB og slettes ved opprydding i Google Chrome.

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

 • Navn på produsent av datamaskin, mobiltelefon eller smart-TV
 • Hvilket operativsystem enheten har
 • Hvilken nettleserversjon eller e-postklient som benyttes
 • Informasjon om tilkoblingen til tjenesten (IP-adresse og nettverks-ID)
 • Hva slags søkeord som benyttes

Statistikk av bruk og interaksjon av tjenestene blir analysert for å bedre tjenestene. Statistikken er anonym og kan ikke kobles tilbake til enkeltpersoner. 

Betalingsmodell for tjenesten

Gratis, tjenesten er reklamefri. 

Lenke til personvernerklæring

www.nrksuper.no/personvern

Hvor lagres informasjon?

Det behandles ikke personopplysninger når man ikke har brukerkonto.

Lenke til tjenesten

https://nrksuper.no/

Leverandør

NRK

Underleverandører

Det behandles ikke personopplysninger når man ikke har brukerkonto.

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Ikke behov da det ikke behandles personopplysninger. 

Noen spørsmål rundt avtalen


Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen.