Beskrivelse av tjenesten

Salaby er et digitalt læringsunivers for barneskolen, og det finnes ulike former for læringsmateriale i ett og samme univers. Lærere og elever har tilgang til historier, filmer, spill og fellesaktiviteter for ulike temaer og fag. Elevene blir engasjert til å se historier, til engasjerende spill og blir involvert i valgt tema. Salaby legger opp til at elevene skal føle mestring i læringssituasjonen.

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er vurdert i henhold til personvernrutiner, og kan benyttes i Lundskolene under forutsetning av at retningslinjene følges.

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Lærere
 • Elever

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

 • Pålogging: Det skal benyttes Feide for pålogging.
 •  

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

 • Feide-informasjon
  • Navn
  • Epost
  • Rolle
  • Skoletilknytning
  • Varighet på tilgang
 • Brukergenerert informasjon: 
  • Elevens progresjon, hvor langt eleven har kommet slik at man kan fortsette der man slapp neste gang eleven logger på.
  • Lærere har også mulighet for å lage egne spillelister. Disse listene må læreren slette selv.
  • Læreren har også en oversikt over hvilke oppgaver de har sendt til elever, og her har elev og lærer tilgang til sammen. En elev ser kun egne oppgaver og dialog med lærer. Oppgaver ligger lagret i 3 uker før de slettes.

Betalingsmodell for tjenesten

Lisensavtale med Gyldendal ?????

Lenke til personvernerklæring:

https://www.gyldendal.no/om-gyldendal/personvern/personverndokumenter/personverndokument-salaby/

Hvor lagres informasjon:

Norge.

Leverandør

Gyldendal.

Dersom annet ikke er avtalt i kontrakt, vil brukeropplysninger bli slettet 2 år etter utløpt lisens eller inaktivitet.

Underleverandører

Atea, driftsleverandør. Norge. Serverlokasjon EU.

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Databehandleravtale med Gyldendal???

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen.