Beskrivelse av tjenesten

Kikora er en tjeneste hvor elevene kan trene på matematiske oppgaver.

La elevene utforske alle temaene i den nye læreplanen, bli bedre problemløsere, videreutvikle matematiske kompetanser, samtidig som de får den nødvendige treningen på regneferdigheter. Eleven velger trinn de skal øve på matematiske oppgaver i, og får dermed tilpassede oppgaver for sin alder. Gjennom oppgavene får elevene god trening i å regne, lese og tolke, og i å bruke digitale hjelpemidler.

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er vurdert i henhold til personvernrutiner, og kan benyttes i Lundskolene under forutsetning av at retningslinjene følges.

Hvem kan bruke tjenesten?

  • Elever
  • Lærere

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

  • Pålogging: Tjenesten bruker Feide-pålogging
  •  

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Bruksstatistikk, analyse av funksjonalitet og bruk, statistikk benyttes for videreutvikling av tjenestene de leverer.

Disse feltene benyttes fra Feide:

  • Navn (userinfo-name) - Sentral funksjonalitet for å opprette personlig konto hvor historikk og bruksdata lagres. 
  • Brukeridentifikatorer hos organisasjonen (userid-feide)
  • E-post (email)
  • Organisasjonstilhørighet (groups-org)
  • Gruppetilhørigheter for undervisning (groups-edu) - Gruppetilhørighet for at lærer skal ha oversikt over egen klasse.
  • Foretrukket språk (userinfo-language) - for å gi brukeren ønsket målform eller språk.

Betalingsmodell for tjenesten

Lund kommune har lisensavtale med Kikora.

Lenke til personvernerklæring:

https://kikora.no/personvern_standard

Personvernerklæring for barn: https://kikora.no/personvern_barn

Hvor lagres informasjon?

Innenfor EU. Dataanalyse skjer i Australia, kontraktsbasert slik at dersom personopplysninger overføres, så er dette ivaretatt i henhold til krav i EU.

Leverandør

Kikora AS

 

Underleverandører

Blix Solutions AS - Norge. Driftsleverandør av tjenesten.
Amazon Web Services - EU. Driftsleverandør.
Salesforce.com - EU. Kundesystem og supportsystem.
Inspera AS - EU. Dataanalyse, statistikk, testverktøy og funksjonalitetsutvikling.
Inspera AB - EU. Dataanalyse, statistikk, testverktøy og funksjonalitetsutvikling.
Inspera ApS - EU. Dataanalyse, statistikk, testverktøy og funksjonalitetsutvikling.
Inspera UK Ltd - EU. Dataanalyse, statistikk, testverktøy og funksjonalitetsutvikling.
Inspera Australia PTY Ltd. - Australia. Dataanalyse, statistikk, testverktøy og funksjonalitetsutvikling.

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Lund kommune har databehandleravtale med Kikora.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen.