Beskrivelse av tjenesten

GraphoGame Norsk er et læringsspill som kan hjelpe barn i tidlig skolealder til å lære bokstaver og deres tilhørende lyder.

I spillet finnes det ulike nivåer, og elevene lærer seg bokstaver og ord. Etterhvert som elevene kommer kommer på høyere nivåer, så vil det bli lengre og vanskeligere ord. Elevene lærer seg å koble sammen bokstav og bokstavlyder.

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten er vurdert i henhold til personvernrutiner, og kan benyttes i Lundskolene under forutsetning av at retningslinjene følges.

Hvem kan bruke tjenesten?

Elever

Lærere

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?


Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt.

Pålogging: Det er ingen konto for bruk av GraphoGame

Det skal ikke være mulig å opprette konto for GraphoGame, men elevene må opprette en avatar og sette pinkode. Lærer må bistå elevene med hvordan de kommer i gang.

GraphoGame er også brukt i et prosjekt hvor kartlegging av elever har blitt knyttet med Conexus Engage/Vokal. Dette er ikke vurdert i denne artikkelen da det er egne avtaler og forutsetninger for dette prosjektet.

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

GraphoGame kan også samle inn bruksdata. Det betyr at de kan innhente informasjon slik som:

Hvilken type enhet du kommer fra

ID til din enhet

IP-adresse

Operativsystem (Microsoft, Apple, Android)

Nettleser

Diagnostiske data

Betalingsmodell for tjenesten

Skolene kjøper lisenser selv.

Lenke til personvernerklæring

https://docs.google.com/document/d/164P4M0xSvCsXz3Eyk1HMrFkaxYk0ooJsjmgGVsIJeyA/

Hvor lagres informasjon?

Informasjon om progresjon og hvor langt eleven har kommet lagres lokalt på enhet.

Lund kommune: Dette er ikke testet for Chromebook, men leverandører skriver ‘Ingen data deles med tredjepart og Ingen data samles inn’.

Lenke til Google App Hub

https://edu.google.com/intl/ALL_us/get-started/apps/

Leverandør

Grapho Group OY, Finland.

GraphoGame Norsk er utviklet i samarbeid med Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Underleverandører

Det er ikke oppgitt noen underleverandører for GraphoGame.

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Tjenesten krever ikke konto, og personopplysninger oversendes ikke leverandør.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter?


Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolekontoret.