Beskrivelse av tjenesten:

Trivselsleder.no er en ressurs som ansatte/TL kan benytte seg av. Det er aktiviteter og undervisningsopplegg, for barne- og ungdomsskole. Eget verktøy for å sette opp periodeplaner for TL-lek i friminutt og TL-hjul for mer fysisk aktivitet i undervisningen.

Er tjenesten godkjent:

Tjenesten er godkjent til bruk i Lundskolen under forutsetning av at retningslinjene følges.

Hvem kan bruke tjenesten:

  • Lærere

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

  • Pålogging via Feide

Lenke til personvernerklæring:

https://trivselsleder.no/personvernerklaering