Det er ulike versjoner av Pickatale (Skole og Familie), forskjellen på disse er innholdet. I denne vurderingen er det Skole versjonen som vurderes, både betalt og gratis versjon. 

Beskrivelse av tjenesten

Pickatale skole er et digitalt bibliotek og en lese-/lytteapp for lærere og elever i grunnskolen, utviklet for barn. Læreren gir eleven lekser i Pickatale, og for eleven innebærer det å lese en bok. Etter å ha lest boka, kan eleven besvare spørsmål om innholdet i boka (quiz). Det er kun den læreren eleven er koblet til i FEIDE, som ser denne informasjonen. 

Tjenesten er tilgjengelig via app iOS og Android.

Det er to versjoner av Pickatale Skole - betalt (Pickatale Skole Premium) og gratis. Forskjellen på disse tjenestene er tilgang til innhold, hvor brukeren i den betalte versjonen har et større bibliotek.  

Er tjenesten godkjent?

Avtalen mangler databehandleravtale for å bli godkjent.

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Elever 

 • Lærere - informasjon om elever knyttet til seg. 

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt. 

Ytterligere retningslinjer kan komme etter tjenesten er ferdig pilotert. 

 • Pålogging via Feide. Elevene må få beskjed om at det er denne påloggingen som skal brukes, og at de ikke skal registrere en ny bruker.  

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

 • Feide-informasjon

  • Andre gruppetilhørigheter (groups-other) - for å kunne koble elever til riktig lærer. 

  • Gruppetilhørighet for undervisning (groups-edu) - for å koble elever til riktig lærer. 

  • Profilinfo (profile) 

  • E-post (email) - for å kunne gi kundestøtte

  • Organisasjonstilhørighet (groups-org) . for å kunne koble elever til riktig lærer. 

  • Bruker-ID (userid) - identifisere brukeren

  • OpenID Connect (openid) 

 • Brukergenerert informasjon: 

  • Hvor mye tid eleven bruker på å lese

  • Hvilke ord eleven har trykket på

  • Start/avslutning av lesing

  • Svar på quiz

Betalingsmodell for tjenesten

Det finnes både betalt og gratis versjon av tjenesten.

Brukeren utsettes ikke for markedsføring i noen av versjonene.  

Lenke til personvernerklæring:

https://pickatale.no/personvern/

Leverandør

Pickatale AS.

Underleverandører

 • Amazon (datahosting). Frankfurt, Tyskland 

 • Amplitude (anonymisert behandling av bruksdata). USA. Leverandør har dokumentert vurdering av underleverandør, hvor det fremkommer tekniske tiltakt ihht SCC. 

 • Pickatale Dooel Skopje (datterselskap). Nord-Makedonia. Produksjon av bøker, har ikke tilgang til Osloskolens brukere. 

 • Zendesk (kundesupport). USA. Ingen personopplysninger knyttet til elever/barn. 

 • Hubspot (CRM-system - kundeopplysninger). USA. Ingen personopplysninger knyttet til elever/barn. 

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

????

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen.