Beskrivelse av tjenesten:

Allbok er en leseapp som tilbyr e-bøker og lydbøker. Formålet til løsningen er å gi elever mulighet til å låne digitale bøker, e-bøker eller lydbøker. Skolen bestemmer selv hva de ønsker å tilby og kan tilrettelegge for klassesett, fri lesing og administrere tilgang til e- og lydbøker.

Tjenesten kan benyttes både i nettleser og som app.

Er tjenesten godkjent?

Tjenesten må sjekkes videre.

Hvem kan bruke tjenesten?

 • Elever
 • Lærere

Er det noen retningslinjer for å bruke tjenesten?

Det er skolen som er ansvarlig for å sikre at retningslinjene blir ivaretatt.

 • Pålogging: Det benyttes Feide for pålogging

Det kan komme flere retningslinjer etter pilotering i Osloskolene.

Hvilke personopplysninger bruker tjenesten, og hva brukes opplysningene til?

Feltene fra Feide som benyttes for pålogging er:

 • Navn
 • E-post
 • Feide-ID og/eller lånekortnummer
 • Foretrukket språk
 • Organisasjonstilhørighet
 • Brukernavn og passord
 • Informasjon om hvilken utdanningsinstitusjon og Feide-gruppe eleven tilhører, og/eller hvilket bibliotek eleven tilhører

Hvis elevene låner e- og lydbøker fra et bibliotek i appen, vil Bokbasen
behandle følgende informasjon:

 • Aktive lån (bibliotek, bok og låneperiode)
 • Lånehistorikk (avhengig av spesifikt samtykke)
 • Lesehistorikk på aktive lån

Bokbasen behandler også personopplysninger for å utvikle og forbedre tjenestene i Allbok. Bokbasen kan anonymisere personopplysninger for å utarbeide statistikk og utlånsdata. 

Betalingsmodell for tjenesten:

Skoler kan fritt ta i bruk Allbok-appen på Chromebook og Allbok på web (allbok.no) for utlån av e-bøker til sine elever. Dette betinger kun at skolen kjøper utlånslisenser i Allbok Bibliotek og at skolen bruker Feide.

Lenke til personvernerklæring:

Personvernerklæring Allbok | Bokbasen

Hvor lagres informasjon?

De oppgir at de har databehandleravtale med driftsleverandør som er Amazon Web Services.

Leverandør:

Bokbasen AS

Underleverandører:

Underleverandørene som oppgis er:

 • bibliotekene som låner ut bøker.
 • Bokskya - din bokhylle og lagring av bøkene.
 • Digital Distribusjonssentral
 • Amazon Web Services

Er det etablert databehandleravtale eller standard personvernbestemmelser (SCC)?

Skolen oppretter selv avtale med Allbok.

Spørsmål rundt bruken av tjenesten og brukernes rettigheter?

Hvis du har spørsmål rundt bruken av tjenesten, ta kontakt med skolen.